AFYON GÜBRE

Ürün Çeşitlerimiz

FERMANTASYON SONUCU ELDE EDİLEN
KATI ORGANİK GÜBRE

Afyon Gübre

Afyon Gübre, biyogaz üretimi sonucu fermantasyon işlemi tamamlanmış olan organik hammaddenin hijyenizasyon sürecinden geçirilmesi ile birlikte toprağa zarar veren zararlı gaz ve bileşiklerinden arındırılmış, kokusuz, yüksek organik madde içerikli katı organik gübredir.

ORGANİK TARIMIN VAZGEÇİLMEZ ÜRÜNÜ

Afyon Gübre
7-2-6

Afyon Gübre 7-2-6, bitkisel ve hayvansal hammaddelerin karışımı ile fermantasyon ve hijyenizasyon işlemi tamamlandıktan sonra zengin içeriğe sahip organik hammaddeler ile zenginleştirilerek üretilen, içeriğinde hiçbir şekilde kimyasal barındırmayan katı organik gübredir.

FERMANTASYON SONUCU ELDE EDİLEN
SIVI ORGANİK GÜBRE

Afyon Gübre
Likit

Afyon Gübre Likit, biyogaz üretimi sonucu fermantasyon işlemi tamamlanmış olan organik hammaddenin sıvı forma ayrışması ve hijyenizasyon sürecinden geçirilmesi ile birlikte toprağa zarar veren zararlı gaz ve bileşiklerinden arındırılmış, içeriğinden hiçbir şekilde kimyasal barındırmayan doğal organik sıvı gübredir.